Despre Harvest


Vrem să-L vedem pe Dumnezeu glorificat în acest oraș.

Totul porneste de la misiunea noastră.

Isus le-a spus ucenicilor săi să meargă și să facă ucenici.

Lucrurile sănătoase se multiplică.

Un ucenic sănătos al lui Isus lucrează ca să se multiplice.

Iar o biserică sănătoasă lucrează ca să se multiplice plantând biserici noi.

Suntem energizați de misiunea lui Dumnezeu în lume și de oportunitatea incredibilă de a ne uni cu Dumnezeu în această lucrare măreață!Misiunea noastră

Glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici.

Matei 28:19-204 Stâlpi                                                               

Comunitatea de credincioși din Harvest are ca fundament al lucrării ei patru stâlpi biblici, care oferă cadrul glorificării lui Dumnezeu.

PROCLAMĂM FĂRĂ REŢINERE AUTORITATEA SCRIPTURII

2 Timotei 4:2

ADORĂM CU TOATĂ FIINŢA PE ISUS CRISTOS

Ioan 4:24

CREDEM CU TĂRIE ÎN PUTEREA RUGĂCIUNII

Iacov 5:16

MĂRTURISIM CU ÎNDRĂZNEALĂ EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS

Efeseni 6:19

3 Caracteristici ale unui Ucenic                    

Mijlocul prin care noi, biserica Harvest, credem că atingem scopul lucrării noastre este împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos (Matei 28:18-20) al cărei element de bază este formarea de ucenici.

Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou și botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care îndeplinește trei cerințe fundamentale, caracteristice ucenicilor Domnului Isus în Evanghelii:


SE ÎNCHINĂ LUI ISUS

Închinarea înseamna mult mai mult decât a cânta și de aceea ne dorim să vedem bărbați și femei care se închină lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac ei în viața lor de zi cu zi. Altefel spus, oameni care recunosc satisfacția și depedența față de El.UMBLĂ CU ISUS

Credem că nimeni nu poate umbla cu Isus de unul singur și de aceea credem că relația cu biserica lui Dumnezeu locală nu este doar necesară, ci crucială. În acest sens ne încurajăm unii pe alții să creștem în umblarea noastră zilnică cu Isus, prin studiu biblic, dare de socoteală și rugăciune.

LUCREAZĂ PENTRU ISUS

Ne străduim să facem ucenici care să fie gata să sacrifice din timpul, energia și abilitățile lor, precum și să își folosească darurile spirituale și talentele specifice pentru zidirea trupului lui Cristos care este biserica locală, slujind pe alții.

2 Slujiri Majore                                                  

Să păstrăm lucrurile simple și focusate pe Dumnezeu.

Servicii de

Închinare cu

Impact

Înălțând Numelui lui Isus Hristos

Predicând Cuvântul lui Dumnezeu

Grupuri

Mici

Slujire reciprocă

Multiplicare

1 Viziune                                                             

Orientare Verticală. Impact Orizontal.


Viziunea şi misiunea noastră formează scopul nostru acestea conţin elemente undamentale care ajută la împlinirea lui.

Scopul nostru este glorificarea lui dumnezeu prin îndeplinirea marii trimiteri care constă în facerea de ucenici.

„Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“.


MATEI 28:18-20

Harvest

Suntem o biserică care-L are ca fundament pe Domnul Isus Cristos și a cărei autoritate este Biblia. De aceea, pasiunea noastră este să-L Glorificăm pe Dumnezeu prin facerea de ucenici care se Închină lui Cristos, Umblă cu Cristos și Lucrează pentru Cristos în fiecare

domeniu al vieții lor. Îți mulțumim că ne vizitezi online.


© HARVEST METANOIA WIESBADEN | BUILT WITH VERTICAL CHURCH WEBSITE TEMPLATE