Grupe Mici


Scopul bisericii noastre este Glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici.

1. Ce este un Grup Mic de Ucenicizare?  

Grupul mic de ucenicizare reprezintă un grup de ucenici sau credincioși, care se întâlnesc organizat și în mod regulat (săptămânal), cu scopul precis de a crește în credință și trăire autentică față de Dumnezeu, potrivit cu învățătura Sfintelor Scripturi. Grupul va urmări în mod continuu creșterea participanților în disciplinele spirituale din viața personală cu Dumnezeu cât și în umblarea comunitară cu copii lui Dumnezeu ce formează Biserica locală.

Grupul mic nu este și nu trebuie să ajungă un context de bârfă sau de discuție a problemelor Bisericii. Astfel, liderul grupului are responsabilitatea să oprească orice discuție ce poate degenera în bârfă ori discuții contradictorii sau de calomniere la adresa altor persoane din cadrul Bisericii sau a problemelor Bisericii.

2. Cine Participa într-un Grup Mic de Ucenicizare?                                        

Participanții într-un grup mic sunt cu precădere credincioși, membrii bisericii Harvest. Dacă există „căutători” – persoane care sunt deschise înspre Evanghelie dar nu au primit încă Evanghelia, și care frecventează biserica noastră și doresc să participe într-un grup mic, ei vor fi evaluați și repartizați de către coordonatorii lucrării de Grupuri Mici. Deasemenea dacă există alți credincioși din alte biserici care doresc participarea în cadrul grupului mic, aceștia vor trebui să fie aprobați de către conducerea Lucrării de grupuri mici. Biserica Harvest nu încurajează ca membrii altor biserici să participe în cadrul grupurilor mici ale bisericii, doar dacă și-au arătat interesul de a-și transfera membralitatea spre biserica noastră, printr-o cerere scrisă. Numărul participanților într-un grup mic poate varia între 6 și 12 participanți (cel mult 14 persoane). Grupele sunt mixte (bărbați și femei) în cazul familiilor, dar separate în funcție de gen, în cazul tinerilor, unde sunt grupuri de băieți și de fete. Cine dorește să intre într-un grup poate cere acest lucru adresându-se păstorilor bisericii sau responsabililor Lucrării de grupuri mici a bisericii. Fiecare membru al grupului mic trebuie să semneze Legământul membrului de grup mic.

3. Care sunt obiectivele unui Grup Mic de Ucenicizare?                                                                                                

1. Părtășia activă a membrilor din grup

Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă. Faptele Apostolilor 2.46

Grupul mic este cadrul practic în care credincioșii pot practica părtășia în mod mai restrâns și personal, cunoscându-se mai bine unii pe alții, și astfel putând să împlinească mai practic mulțimea versetelor „unii față de alții.” În cadrul grupului mic participanții se învață, se încurajează și se corectează reciproc pentru a se motiva astfel la un mod de viață care Îl onorează și glorifică pe Dumnezeu. De aceea părtășia în același duh, cât și grija fraternală și pastorală a membrilor în cadrul grupului mic este o caracteristică a acestei lucrări.2. Grijă spirituală și darea de socoteală reciprocă a membrilor

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Evrei 10.24

Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2Timotei 2.22

Grijă pastorală manifestată mai ales prin darea de socoteală reprezintă un act de deschidere și vulnerabilitate a participanților față de restul grupului, prin care se urmărește “trăirea în lumină” față de tendințe, obiceiuri, căderi sau poveri ce domină inima credinciosului. Acest act înseamnă o autoverificare prin care credinciosul își asumă ceea ce afectează relația sa cu Dumnezeu dar și dorința de schimbare în “lumina” celorlalți din grup care îl vor ajuta prin rugăciune, îndemnuri și observarea vieții sale în perioada următoare.


3. Discutarea Aplicativă a Scripturii

Toată Scriptură este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. 2Timotei3.16

Discuțiile pe teme biblice și scripturale din cadrul grupului vor urmări continuu aplicarea ideilor și a principiilor la viața cotidiană a participanților, evitând dezbaterile biblice și doctrinale lungi sau nefolositoare. Discuțiile vor fi caracterizate de dialog și intervenții active și nu de monolog, iar întrebarea cheie este „Cum se aplică practic acest adevăr biblic în viața mea și în viața ta?”


4. Rugăciune Vie

… rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați; mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.Iacov 5.16

Rugați-vă neîncetat. 1Tesaloniceni 5.17

Rugăciunea reprezintă una dintre disciplinele spirituale fundamentale atât în viața personală cât și comunitară a credincioșilor. Astfel, rugăciunea este una dintre componentele de bază în orice întâlnire a grupului mic, participanții fiind încurajați la rugăciuni personale, intense și pline de credință, atât pentru persoana sau familia proprie cât și pentru grup sau biserică.


5. Slujirea activă

… slujiți-vă unii altora în dragoste. Galateni 5.13

Slujirea nu este o opțiune în viața unui ucenic, de aceea în cadrul grupului mic membrii vor căuta să se slujească unii pe alții și să identifice oportunități de slujire în cadrul bisericii și în afara ei. Fiindcă implicarea în slujire este, alături de rugăciune și studiul Scripturii, un element imperativ în creșterea spirituală a credinciosului, grupurile mici vor căuta să-și motiveze fiecare membru în a se implica într-o lucrare de slujire.


6. Multiplicarea Liderilor

Și ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. 2Timotei2.2

Grupul mic este contextul în care sunt identificați credincioșii cu dedicare și potențial ridicat, care în urma echipării specifice vor avea capacitatea de a conduce la rândul lor pe alți credincioși în formarea lor spirituală în cadrul grupului mic.


7.Multiplicarea Grupului Mic

Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult;  Faptele Apostolilor 5.14

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor se mărea. Faptele Apostolilor 12.24

„Orice organism viu crește și se multiplică”. La fel, Biserica și mai specific grupul mic este o structură vie din punct de vedere spiritual, care are o dinamică de creștere, formare, maturizare și multiplicare. Practic, orice grup mic are perspectiva primirii de noi participanți iar în timp multiplicarea, ceea ce înseamnă împărțirea grupului în alte două grupuri care vor putea primi noi membri la rândul lor.


Alte Observații și Caracteristici ale Grupelor Mici:

Săptămâna de Slujire, Post și Rugăciune – Grupele Mici participă în mod periodic (prin planificare) la acțiuni și activități ce implică slujire spirituală pentru Biserică. Astfel, fiecare grup va trece prin săptămâna de slujire (de 2 sau 3 ori pe an) în care grupul va participa în mod organizat în câteva proiecte de slujire, cum ar fi:


Postul – fiecare credincios din grupul mic va fi provocat să își aleagă o zi de jertfă și post în săptămâna de slujire a grupului, astfel, toți vor descoperi și experimenta practica postului dar în același timp biserica va fi slujita pe toată durata anului bisericesc de credincioși care pe rând vor fi în zile de jertfă prin post.


Rugăciunea – la fel ca și în cazul postului, fiecare participant al grupului mic va fi provocat în săptămâna de slujire să își aleagă o zi în care va sluji biserica prin rugăciune intenționată. Grupul mic va fi provocat să participe la întâlnirea de rugăciune a bisericii care are loc în timpul săptămânii.


Curățenie – În săptămâna de slujire, grupul mic are ca și responsabilitate și curățenia în clădirea bisericii. Astfel, împreună cu alte grupe, grupul se va implica în curățenia și aranjarea spațiului de închinare și anexelor pentru întâlnirea de duminică a bisericii.


Proiecte Specifice de slujire – Atât în săptămâna de slujire cât și cu alte ocazii, grupul mic este provocat la acțiuni de slujire și ajutorare fie în cadrul bisericii fie în afara comunității. Acțiuni de slujire pot fi: a). pregătirea unor pachete de alimente pentru cei nevoiași; b). implicarea în orfelinate, centru de bătrâni sau centre medicale specializate (Centrul HIV); c). ajutorarea persoanelor cu dizabilități; d). implicare în viața unor familii defavorizate, etc.


Diversitate în Unitate – Domnul Isus avea El însuși un grup extrem de divers, compus din: pescari, vameși, bogați sau săraci, etc; iar mai târziu observăm că apostolul Pavel avea în jur: medici, greci, iudei, bogați, săraci, meșteșugari, etc. Lucrarea lui Dumnezeu între oameni prin Domnul Isus presupune exact acest lucru – câștigarea pentru Gloria lui Dumnezeu a unor oameni care sunt diferiți între ei dar uniți în Cristos:


Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.”  Apocalipsa 5.9

Grupul mic de ucenicizare reprezintă un cadru de întâlnire și interacțiune între persoane și credincioși diferiți din punct de vedere educațional, etnic, financiar și social, academic sau chiar al maturității spirituale. Recunoaștem diversitatea în limitele Cuvântului lui Dumnezeu și încurajăm participanții din grupe să descopere beneficiile spirituale și relaționare ale diversității în grup.

4. Ce cuprinde o Întâlnire de Grup Mic de Ucenicizare?

Obiectivele enunțate mai sus sunt puse în practică printr-o serie de activați intenționate și specific gândite pentru îndeplinirea scopului. Astfel grupul mic se întâlnește regulat, săptămânal, dar poate organiza întâlniri speciale în care locația, perioada de desfășurare și activitățile să fie alese creativ și potrivit cu intenția grupului, cum ar fi în următoarele situații: picnic, celebrări, urmărirea unui film, drumeție, etc.

Deși sunt momente speciale în viața grupului, încurajăm ca liderul și membrii grupului să propună (sub diferite forme, durata și după caz) un scurt timp de rugăciune, împărtășirea unor pasaje biblice și învățături scripturale, interacțiuni ce implică mărturisiri, încurajări sau motivări în spiritul vieții de credință.

Dincolo de întâlnirile speciale, grupul mic este fundamentat pe întâlnirile regulate și săptămânale care deși implică creativitate și prospețime, totuși urmăresc un anumit tipar și anumite elemente care sunt indispensabile vieții grupului.

Elementele Timpului De Grup Mic Săptămânal:

Adunare

Implică timpul în care participanții ajung la locația stabilită, își găsesc locurile și se pregătesc de timpul petrecut împreună. Punctualitatea reprezintă un principiu esențial al vieții grupului și o formă de respect reciproc – participanții sunt încurajați continuu la prezență și punctualitate.

 

Relaționare

Reprezintă timpul de acomodare al grupului, caracterizat de relaxare, comunicare liberă, mâncare și familiarizare reciprocă a participanților în cadrul grupului mic. Fiindcă se urmărește încurajarea deschiderii fiecărui membru al grupului în aceste întâlniri, inițiativele de relaționare sunt foarte importante în zidirea încrederii între membrii grupului, elementul de bază al interacțiunii sănătoase în grup. Încurajăm liderii ca în mod periodic să planifice și să organizeze intenționat și creativ momentele de relaționare, astfel încât în timp membrii grupului să nu se limiteze doar la interacțiuni cu aceleași persoane ci să formeze și relații noi mai ales cu alte grupuri mici – cunoașterea și dezvoltarea de relații noi sunt mereu încurajate.

 

Scriptură

Reprezintă timpul de studiere al pasajelor biblice specifice potrivit cu desfășurarea curiculei în curs, cât și interacțiunea orientat aplicativ al participanților cu privire la învățăturile acestor pasaje biblice.

Grupul mic de ucenicizare are menirea de a crește participanții în cunoașterea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, motiv pentru care acest timp este tratat cu multă atenție și eficiență. Întrebarea cheie al acestui timp este „Cum se aplică acest adevăr biblic în viața ta și a mea?”

 

Dare de socoteală

Reprezintă timpul de deschidere, vulnerabilitate și aducerea intenționată la cunoștința grupului a aspectelor personale ce înseamnă un obstacol, o povară sau un prilej de cădere din viața fiecărui participant. Acest timp ar putea fi rezumat prin propoziția “aducem la lumina grupului, întunericul din noi”.

Darea de socoteală se va face cu sensibilitate și atenție mărită fața de participanți, căutând un echilibru normal și sănătos între fermitatea provocării la deschidere și îngăduința pentru a nu participa.

Darea de socoteală se realizează sub principiul enunțat și păzit cu mare grijă al legământului de confidențialitate asumat de întregul grup încă de la începutul anului bisericesc (septembrie).

Darea de socoteală se poate realiza cu tot grupul, sau în grupuri separate: bărbați,femei.

În vederea promovării și protejării deschiderii membrilor grupului mic, fiecare membru al grupului va semna odată cu intrarea lui în grup Legământul Membrului de grup mic care printre altele, apară și confidențialitatea discuțiilor din grup.

 

Rugăciune

Reprezintă timpul de mijlocire comună în rugăciune în care grupul ca întreg este provocat la rugăciune fie în baza provocărilor practice din Cuvântul studiat sau în baza diferite motive adunate din cadrul grupului, din Biserică sau din contextul vieții fiecărui participant (familia lărgită, colegi de serviciu, vecini, etc).

Motivăm continuu la rugăciuni simple, sincere și vii prin care participanții își deschid inima spre Domnul. Un factor major al acestui timp este mijlocirea reciprocă a participanților cât și mijlocirea în rugăciune pentru biserica întreagă și specific pentru slujitorii și lucrările ei.

 

Încheiere

Timpul de încheiere urmează la momentul pregătit și simțit de lider, în care participanții își schimbă ultimele idei, impresii și se pregătesc de plecare.

Notă: Încurajăm ca durata grupului mic să fie decisă împreună de către membrii grupului la începutul fiecărui an bisericesc, având în vedere că participanții din grupe sunt diferiți ca program și dinamica familiei. Specificăm însă că timpul minim acordat unei întâlniri de grup este de minim 1 oră. Majoritatea grupurilor mici se întrunesc pentru o perioadă de 2-3 ore. Este un principiu de dorit ca fiecare participant să știe la ce să se aștepte de la întâlnire și în ceea ce privește durata – unii participanți au copii mici, babysitter, program de muncă diferit de cel normal, etc.

Grupurile mici se întrunesc de obicei în zilele de joi și vineri, sau unele sâmbăta sau duminica (pentru studenții sau persoanele care din cauza slujbei sau navetei în alte localități consideră weekendul fiind mai potrivit).

Alte întrebări importante


I. Raportul dintre Grup Mic și Biserică

Grupul mic nu este o structură independentă și autonomă ci este legată de Biserică ca întreg, prin următoarele:

 1. Liderul și membrii grupului se supun autorității prezbiterilor Bisericii cât și Lucrării de Grupuri Mici a Bisericii;
 2. Grupul mic urmărește curicula de studiu parcursă de Biserică;
 3. Grupul mic participa în slujirea Bisericii (curățenie, post și rugăciune, etc) sau a proiectelor asumate de Biserică în care se solicita ajutorul grupului;
 4. Grupul mic colaborează cu alte structuri ale Bisericii după caz (primirea de noi membri prin procesul de asimilare; primirea motivelor de rugăciune din partea Lucrării de Rugăciune, colaborare cu Lucrarea de Slujire a Bisericii, colaborare cu Lucrarea de Consiliere în cazurile de consiliere din grup, etc).
 5. Biserica ajută liderii de grupuri mici cât și membrii grupului oferindu-le grijă pastorală și asistență în orice probleme care țin de sănătatea sau bunul mers la grupului mic.
 6. Biserica, prin liderul lucrării de ucenicizare sau prin prezbiterii bisericii pot interveni în cadrul grupului mic dacă apar probleme pastorale sau doctrinare în cadrul vreunui grup mic.
 7. Prezbiterii bisericii pot lua măsuri disciplinare asupra liderilor de grup sau membrilor din grup care se abat de la valorile morale, convingerile spirituale sau direcția bisericii.
II. Care sunt argumentele specifice și practice pentru Grupurile Mici de Ucenicizare?

Grupul mic de ucenicizare nu este o invenție nouă ci o practică biblică.

Grupul mic de ucenicizare:

Este Biblic – Faptele Apostolilor 1:14, 2:1, 5:42, 13:1-3, 20:20

Este singura modalitate de a păstori real și practic întreaga turmă – Efeseni 4:11-12

Este metoda prin care fiecare credincios este provocat și ajutat să își identifice și să exercite darurile spirituale spre folosul comunității – 1Corinteni 12:7, 12 și 14-27, Romani 12, Efeseni 4 și 1 Petru 2

Este mijlocul de multiplicare și echipare al ucenicilor – 2Timotei 2:2

Este cadrul de manifestare a dragostei și grijei reciproce – Ioan 13:35

Este mediul în care apare unitatea, părtășia și grijă pastorală – 2Timotei 2:22 și 1Ioan 1:3, 6-7

III. Cât timp exista un Grup Mic de Ucenicizare?

Grupul mic de ucenicizare în cadrul Bisericii Harvest are o durată medie de doi ani, moment după care grupul ajunge în faza de multiplicare.


Multiplicarea este procesul de divizare a grupului mic în două entități, fiecare fiind condus de câte un lider, care vor avea ca prim obiectiv primirea de noi membri și continuarea vieții de grup, cât și identificarea în termen mediu a unui asistent.


În anumite grupuri, perioada aceasta se va extinde, după o evaluare atentă a situației lor specifice de către conducerea Lucrării GM.


Multiplicarea se realizează prin:

Informarea participanților încă de la începutul grupului și în mod continuu pe parcursul celor doi ani


Identificarea unui asistent în primul an al grupului și echiparea lui pentru această lucrare de slujire


Comunicarea strânsă cu conducerea lucrării de grupuri mici în perioada iminentă multiplicării pentru a evita greșelile de gestiune a divizării


Stabilirea unei metode de divizare


Rugăciune din timp (încă în perioada anului bisericesc), în timpul procesului cât și după finalizarea procesului


Scopul multiplicării grupelor este:

Evitarea consolidării unor grupe mici până în punctul în care participanții nu se vor mai putea despărți și vor forma o comunitate „în miniatură” cu tipare, crezuri și practici proprii care vor concura cu cele ale Bisericii ca întreg


Evitarea stagnării în creșterea spirituală datorită familiarizării prea mari și lipsei de vulnerabilitate și veghere care se manifestă de obicei în grupurile în care părtășia fraternala s-a dezvoltat „spirit de gașcă” și întâlnirile își schimbă tenta dinspre aspecte spirituale înspre sociale, familiale, hobbyuri, etc.


Crearea de oportunități de asimilare și integrare pentru membri noi din Biserică care doresc să se integreze în grupe mici


Crearea de relații reale și cunoaștere în Biserica în urma procesului în care după mai mulți ani membri stabilesc zeci și zeci de relații cu alți membri cu care în diferiți ani au împărtășit un grup mic de ucenicizare


IV. Ce înseamnă Liderul de Grup Mic?

Liderul de grup mic reprezintă o persoană cheie în strategia lucrării de grupuri mici, fiind implicat, responsabilizat și respectat ca o persoană de influența în grup și comunitate.


Pot fi propuși și „instalați” ca lideri de grup mic credincioși maturi, care au demonstrat stabilitate, mărturie curată, invățabilitate și dedicare pentru viziunea și valorile Bisericii Harvest. Calitatea de lider de grup mic încetează o dată cu încheierea slujirii dar calificarea rămâne (dacă nu exista o descalificare a persoanei în timp), astfel încât persoană poate fi implicată din nou în slujirea unui grup când această decizie este oportună.


Liderul de grup este:

Un facilitator – care ajută la crearea relațiilor, discuțiilor, momentelor și activităților din viața grupului mic; oferă direcție, informează și organizează cu ajutorul grupului activitățile, cât și informează grupul cu privire la deciziile, direcția și informațiile încredințate din partea conducerii Bisericii sau a lucrări de grupuri mici a Bisericii


Un factor de autoritate – care reprezintă specific și punctual autoritatea Bisericii, având credibilitate și autoritate delegată în cadrul Bisericii specific în vederea lucrării de slujire în grupul mic. Autoritatea liderului este limitată și supusă conducerii bisericii și fără capacitatea de a lua decizii de doctrină, disciplină și direcție pentru grup, dar cu posibilitatea de a lua decizii administrative pentru grup, de a mustra și de a raporta cazuri de indisciplină sau păcat, sau capacitatea de a lua decizii de gestionare a momentelor din cadrul întâlnirii de grup (încheierea unor discuții, încheierea unui timp de rugăciune său studiu, etc)


Un îngrijitor al membrilor – care are responsabilitatea și cinstea de a îngriji în Numele și prin resursele Domnului de o parte din „mireasa” lui Cristos.


Îngrijirea implică:


Observarea credincioșilor în vederea cunoașterii și a slujirii mai eficiente


Încurajarea și susținerea credincioșilor pe plan spiritual


Întâlniri individuale periodice cu fiecare participant pentru a aprofunda relația, a motiva sau a corecta atitudini, obiceiuri, etc (exemplu: lipsa de punctualitate sau de participare a unor membri)


Mustrarea și atenționarea membrilor grupului în caz de păcat


Rugăciune continuă pentru membrii grupului


Monitorizarea frecventei membrilor în grup mic, la serviciile bisericii, în proiecte de slujire, post și rugăciune, etc.


Observarea nevoilor spirituale, materiale, sociale ale membrilor din GM


Liderul de grup nu este:

Un învățător sau predicator – deși poate răspunde întrebărilor sau lămuri neclaritățile doctrinare ale membrilor din grup mic, liderul mic nu este chemat să facă studiu biblic în cadrul grupului sau să predice membrilor din grup, ci să faciliteze discuții pe marginea studiului biblic efectuat în cadrul bisericii sau prezentat în broșura de studiu a grupului mic


Factor de decizie în lucrarea bisericii – el susține și promovează viziunea, direcția și doctrina bisericii dar nu pot lua hotărâri pentru biserica și nici promova opinii contrare doctrinei sau direcției bisericii


Pastor – el are datoria să își „păstoreasca” grupul mic și dacă este cazul să acorde primul ajutor pastoral membrilor în nevoi, dar nu are dreptul să boteze, disciplineze, sau să facă alte acte care revin păstorilor/prezbiterilor bisericii.


Calitatea de lider încetează în cazul a trei situații:

1.Descalificarea liderului prin păcat, erezie, dezbinare sau incompatibilitate cu direcția sau conducerea bisericii


2.Retragerea de bună voie în urma unor situații personale cum ar fi: mutare în altă localitate, evenimente ce solicită mai mult pentru o vreme (cununie, nevoi speciale în viața familiei, licența), etc.


3.Retragerea oficială de către structurile de autoritate a Bisericii. Acest aspect înseamnă că echipa de conducere a Bisericii prin liderii lucrării de grupuri mici pot retrage din slujire în urma unor evaluări liderii care în decursul unei perioade de timp au demonstrat neseriozitate, necredincioșie, și lipsa de calitate în slujirea lor, punând în pericol dinamica grupului mic.


V. Procesul de instruire și echipare a Liderilor de Grup Mic      

Biserica Harvest este dedicată ajutării, echipării și instruirii liderilor și asistenților de grupuri mici. Avem convingerea că fiecare persoană implicată în slujirea unui grup mic îl cinstește pe Domnul prin eforturile sale și este vrednic să fie slujit, ajutat și pregătit pentru a-și putea îndeplini sarcinile și chemarea.


Procesul de echipare și instruire a liderilor se realizează pe parcursul unui an bisericesc prin mai multe pârghii, cum ar fi:


1.    Întâlnirea Periodică de Instruire

 • Are loc odată pe săptămână sau odată la două săptămâni, în funcție de programa instruirii hotărâtă de conducerea Lucrării GM


 • Are loc înaintea zilelor în care grupurile mici se întrunesc săptămânal


 • Include discuții pe marginea lecțiilor aplicative din curicula GM


 • Include prezentări și interacțiuni pe subiecte legate de conducerea și gestionarea unui grup mic


 • Include prezentări și interacțiuni pe subiecte de ucenicizare și formare spirituală, consiliere și prim ajutor pastoral, sau discipline spirituale specifice


 • Cuprinde un timp de părtășie și rugăciune între cei participanți


 • Cuprinde un timp de informare din partea conducerii Bisericii


2.    Întâlniri Modulare

 • Au loc în diferite momente ale anului bisericesc, în funcție de programul curicular, nevoia grupelor sau oportunitățile speciale de instruire apărute


 • Includ instruiri speciale și intense cu privire la o carte a Bibliei ce va fi studiată cu întreaga Biserică


 • Include instruirea specială și intensă a liderilor la începutul anului bisericesc


 • Include instruirea specială și intensă a asistenților la sfârșitul anului calendaristic


 • Include instruiri de consiliere și prim ajutor pastoral


 • Include instruiri organizate cu ocazia venirii unor persoane specializate și cu experiența din alte Biserici sau organizații


3.    Materiale și cursuri specializate

 • Jurnalul Liderului de Grup Mic


 • Broșurile de studiu biblic


 • DvD-uri speciale de echipare și instruire


 • Resurse on-line


 • Conferințe și întâlniri speciale de instruire și evaluare a liderilor de Grup Mic


 • Fise de evaluare a Grup Mic


4.    Pastorul cu Ucenicizarea

Pastorul cu ucenicizarea reprezintă unul dintre pastorii Bisericii, recunoscut și responsabilizat oficial de către conducerea Bisericii cu scopul specific de a păstori și a fi alături de liderii, asistenții de grupuri mici, cât și de alți lideri din viața spirituală a Bisericii. El este liderul lucrării grupurilor mici în cadrul bisericii.


Pastorul cu ucenicizarea are ca responsabilitate:

1.cunoașterea, observarea și evaluarea periodică a liderilor de grup mic și centralizarea acestor date


2.motivarea, echiparea și instruirea liderilor de grup mic în colaborare cu liderii de turmă, ceilalți păstori ai Bisericii și echipa de conducere a lucrării de grup mic


3.identificarea și ridicarea de noi lideri și asistenți


4.promovarea și păzirea viziunii și valorilor Bisericii în contextul diferitelor structuri de conducere (lideri de grup mic, tineret, lucrarea cu bărbații și femeile, etc)


5.păstorirea și îngrijirea spirituală a liderilor și asistenților de grup mic. Acest aspect presupune și întâlniri personale în care liderii să fie încurajați, susținuți în rugăciune, corectați sau instruiți specific de către pastorul cu ucenicizarea


6.întâlniri regulate cu prezbiterii și păstorii Bisericii, cu liderul lucrării de grupuri mici, cât și cu liderii de turma pentru evaluarea lucrării de grupuri mici, stabilirea de noi priorități și obiective, etc.

Pastorul cu ucenicizarea este alături de liderii și asistenții de grup mic pe tot parcursul anului bisericesc, fiind disponibil pentru întrebările, frământările și solicitările liderilor cu privire la viață și dinamica grupului lor mic.


5.    Administratorul Lucrării de grupuri mici

Administratorul lucrării de grupuri mici reprezintă alături de pastorul cu ucenicizarea, persoana responsabilă de întreaga lucrare a grupelor mici în ceea ce înseamnă următoarele:


 • Cunoașterea în timp real a componenței și situațiilor specifice ale grupelor mici din Biserică


 • Cunoașterea liderilor și asistenților tuturor grupelor mici


 • Administrarea datelor și informațiilor ce țin de configurarea grupelor mici – realizează up-datarea în timp reală a grupelor


 • Colaborează cu lucrarea de asimilare a Bisericii pentru integrarea de noi persoane în grupele mici


 • Colaborează cu pastorul cu ucenicizarea pentru planificarea și gestionarea instruirilor liderilor și asistenților de grup mic


 • Colaborează cu liderii de turmă și liderii grupelor mici pentru culegerea de date cu privire la viață și componenta grupelor mici


 • Promovează viziunea și valorile Bisericii în cercul să de influența și slujire


Notă: Pastorul cu ucenicizarea alături de liderul lucrării de grupuri mici și liderii de turmă, formează grupul de supraveghere și gestionare a grupelor mici de ucenicizare.


6. Liderii de Turmă

Liderii de turma reprezintă o structură de slujire ce are ca și scop specific slujirea, ajutorarea și motivarea liderilor și asistenților de grup mic. Acești lideri de turma sunt cuprinși în strategia lucrării de grupe mici pe o poziție intermediară între Pastorul cu ucenicizarea și liderii, asistenții de grupuri mici, iar responsabilitatea lor majoră este grija spirituală a liderilor. Mai concret, responsabilitățile liderilor de turma includ:


 • cunoașterea și observarea periodică a liderilor de grup mic


 • motivarea și inspirarea liderilor de grup mic


 • identificarea și propunerea de noi lideri și asistenți în atenția pastorului cu ucenicizarea și către conducerea lucrării de grupuri mici


 • promovarea și păzirea viziunii și valorilor Bisericii în viață și lucrarea liderului și asistentului de grup mic


 • păstorirea și îngrijirea spirituală a liderilor și asistenților de grup mic, prin rugăciune, învățare și inspirare în acord cu Scriptura


Liderii de turma au în atenție un număr de 5 sau 6 lideri de grup și asistenții acestora și au responsabilitatea de a se întâlni personal și regulat cu fiecare dintre ei cât și să mențină legătura cu aceștia prin alte forme de comunicare (telefon, mail, facebook, etc). Liderii de turma slujesc sub autoritatea și supravegherea pastorului cu ucenicizarea. Fiecare dintre ei fie conduc, fie fac parte dintr-un grup mic.

Harvest

Suntem o biserică care-L are ca fundament pe Domnul Isus Cristos și a cărei autoritate este Biblia. De aceea, pasiunea noastră este să-L Glorificăm pe Dumnezeu prin facerea de ucenici care se Închină lui Cristos, Umblă cu Cristos și Lucrează pentru Cristos în fiecare domeniu al vieții lor. Îți mulțumim că ne vizitezi online.


© HARVEST METANOIA WIESBADEN | BUILT WITH VERTICAL CHURCH WEBSITE TEMPLATE